Bio-certificaat verleend: in omschakeling

In november is voor de tweede keer een uitvoerige inspectie uitgevoerd door SKAL. Op basis daarvan is The Cranberry Company op 28 december 2017 het certificaat in omschakeling verleend.

The Cranberry Company teelt biologisch, dat wil zeggen geen kunstmest, geen gebruik van herbiciden of andere chemische middelen voor plantbescherming en geen productieprocessen die de biologische zuiverheid van de cranberrybessen kunnen aantasten. Het betekent dus dat we alleen met de instrumenten die de natuur ons biedt, de planten kunnen beschermen en ziekten, schimmels, etc. kunnen bestrijden. Dat doen we dus met het verhogen van het waterpeil; het tegengaan van vergrassing en ongewenste onkruiden door concurrerende vegetatie te ontwikkelingen; en het handmatig verwijderen van pitrus, zuring en distels. De omschakeling naar volledig biologisch duurt drie jaar. In 2019, als de eerste oogst wordt binnengehaald, verwachten we volledig biologisch gecertificeerd te zijn.

Bio Certificaat185
Eu Bio Certificaat Pagina 2