Biodiversiteit

De egelboterbloem vind je op alle velden maar vooral temidden van cranberryplanten. Beide hebben het naar hun zin in een vochtig, zuur milieu. Dit jaar veel moeraswalstro langs de oevers van alle percelen. De watermunt groeit opnieuw uitbundig langs bijna alle oevers. De kale jonker staat als een solist op alle velden. Natuurlijk zijn er overal weer koekoeksbloemen te vinden. De wilde margriet vinden we dit jaar maar op een plek; misschien hebben we te rigoureus gemaaid. Pinksterbloemen waren er ook dit jaar maar minder dan vorige lente. Aan de rand van een cranberryveld troffen we een fors uitgegroeide pluimzegge (carex paniculata). En drie velden verder zagen we voor 't eerst een plant die kennelijk geen Nederlandse naam heeft: de ceratocephala orthoceras. En de rietkraag langs de sloot die de percelen scheidt van de Gouderakse Landscheiding komt volop tot ontwikkeling.

P6080056
P6080086
Watermunt
P6080093
Riet
P5240042 1
P5240001
P8240053
Img 5383 1
P8240052 1