Bodem bekeken

We hebben monsters gestoken en bodemonderzoek laten doen om een beter inzicht te krijgen in de grote verschillen tussen de vegetaties op de velden en de effecten van plaggen en onder water zetten. Ruud Hendriks, bodemdeskundige en verbonden aan het Warmonderhof, opleidingsinstituut voor biologisch-dynamiche landbouw in Dronten, heeft de analyses bekeken maar ook op verschillende plaatsen zelf de spa in de grond gestoken om de bodemstructuur te bekijken. Inderdaad grote verschillen: sommige delen zijn puur veen, op andere plaatsen is het veen vermengd met kleideeltjes. En er zijn nog sporen van de vorige gebruikers. De bodem moet zich langzaam maar zeker omvormen voor het nieuwe gebruik en op een aantal plaatsen nog wat zuurder worden. Dat gaat vanzelf, maar niet snel. Daarom groeien de cranberryplanten op het ene veld beter dan op het andere veld. Daarom zijn ze op sommige plekken helemaal verdwenen. De structuur van de bodem ziet er overal goed uit, de doorwortelbaarheid is prima, er zijn geen storende lagen aangetroffen.

(02-05-2019)

Bodem 1630815