Een goed begin is het halve werk

Cranberry’s telen in het veenweidegebied is een uitdaging. Goede startcondities zijn belangrijk, de veenbodem moet zuur en schraal zijn. Maar dat is nog geen garantie voor succes. The Cranberry Company - voortbordurend op de ervaring van de afgelopen jaren - doet op enkele percelen een experimenteel onderzoek naar de ideale startcondities. Dat onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Krimpenerwaard, de provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).
(10-01-2023)

Normal Reproduction Low Resolution

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Europa investeert in zijn platteland.

Gem Krimpenerwaard Logo
Prov Zuid Holland Logo
Logo Leader 2Pantones Klein