Flora en fauna in 2020

In opdracht van The Cranberry Company heeft Rudi Terlouw ook dit jaar weer in beeld gebracht hoe flora en fauna zich ontwikkelen. Op de meeste percelen maakt de vegetatie duidelijk dat de vochtigheid is toegenomen: mannagras, zwanenbloem, rietgras, geknikte vossenstaart en pinksterbloem zien we steeds meer. De kruipende boterbloem - die afgelopen jaren op verschillende percelen dominant was - is sterk afgenomen. Die ruimte is snel in beslag genomen door de gestreepte witbol en fioringras.

Voor de kievit, scholekster, tureluur, wulp en grutto was het ook dit jaar weer goed toeven op de cranberrypercelen. We telden niet minder dan 23 broedparen en veel kuikens. In augustus en september zagen we veel watersnippen. En behalve de blauwe reiger, hebben we regelmatig zilverreigers en purperreigers gespot.

Vlinders waren er dit jaar in veel soorten: klein geaderd witje, groot koolwitje, distelvlinder, dagpauwoog, kleine vos, admiraalvlinder, icarusblauwtje en kleine vuurvlinder. Maar ook waterjuffers: de kleine roodoogjuffer, de variabele juffer, de grote keizerlibel, de oeverlibel, de steenrode heidelibel, de houtpantserjuffer, zegge doorntjes en de vroege glazenmaker.

Zwanenbloem