Flora en fauna rijker

Ecologen en natuurvorsers hebben de afgelopen maanden de vegetatie op de velden in kaart gebracht. Het is duidelijk geworden dat die vegetatie op de geplagde en vernatte cranberrypercelen afgelopen anderhalf jaar rijker en diverser is geworden. Want behalve de cranberryplanten, kruipende boterbloem, akkerdistel en het hier en daar terugkerend raaigras, zien we ook zomprus, ratelaar, egelboterbloem, kale jonker, kamgras, margriet, rode klaver, kropaar, timothee, biezekruid, geknikte vossestaart, moeras walstro, hondsdraf, akkerkers, greppelrus, struisgras, oeverzegge, zwanebloem, mannagras en glidkruid. In de periode maart-juni hebben we scholeksters, kieviten, grutto’s en tureluurs gesignaleerd, inclusief pullen. Afgelopen maanden hebben we af en toe een wulp en bijna dagelijks een purperreiger op de velden gezien. De natuurontwikkeling verloopt voorspoedig.

(17-09-2018)

Cranberriesboterbloemen