Grondig onderzoek

Hoe ontwikkelt de vegetatie zich op de verschillende velden van The Cranberry Company? Heeft de vernatting en winter-inundatie invloed op het grondwaterpeil? Hoe verloopt de verzuring van het veen? Suzanne Roelen, Emily Didaskalou en Yustin Kaptein van de Universiteit Leiden hebben een paar dagen van heel dichtbij alle tien percelen grondig onderzocht. Op elk perceel zijn vier quadranten uitgezet en daarvan is in drie dagen geïnventariseerd wat er allemaal groeit, hoe hoog het grondwater staat en wat de pH is. Komende weken worden al die gegevens op een rij gezet en geanalyseerd. We zijn erg benieuwd naar de conclusies. (21-05-2020)

Naamloos 7
Yustin 3
Naamloos 2
Naamloos 5
Yustin Emily Suzanne