Handleiding cranberryteelt in het veenweidegebied

Cranberryteelt in het veenweidegebied is een uitdaging. Met experimenteren en veel geduld kom je een heel eind en leer je de kneepjes van het vak. Op uitnodiging van de provincie Zuid-Holland en het Veenweide Innovatie Centrum, hebben we onze kennis en ervaring van de afgelopen vijf jaar cranberryteelt & natuurontwikkeling op papier gezet. Wanneer is een perceel geschikt? Wat betekent vernatting en verzuring voor de vegetatie en het 'onkruid'? Hoe verloopt de groei-en-bloei-cyclus? Wat betekent biologisch telen? Met de publicatie hopen we anderen te inspireren en misschien over te halen om het ook eens te proberen. Bent u geïnteresseerd? Stuur een e-mail en u ontvangt de handleiding.

(18 augustus 2022)

20220729 Biologische Cranberryteelt Online