Inunderen succesvol

Afgelopen winter hebben we alle percelen zo’n drie maanden onder water gezet. Alles door en door nat. Eind januari hebben we het slootpeil weer verlaagd maar het duurde meer dan maand voordat de velden weer begaanbaar waren. Gevolg van het fors vernatten is dat veel gras en andere ongewenste vegetatie is verdwenen en dat veel cranberryplantjes - die met nattigheid hebben leren leven - weer tevoorschijn zijn gekomen. De vochtige grond maakte het ook gemakkelijker om in april nog heel veel ridderzuring met wortel en al uit te steken. Gras en onkruid staan nu op achterstand.

(02-05-2019)

Cranberrysinhetwater2 1