Kieviten, grutto's en ringslangen

Scholeksters hadden vorig jaar als eersten de nieuw ingerichte velden ontdekt. Dit jaar hebben ook nog eens drie paren kieviten nesten gebouwd. En met veel geluid worden die nesten bewaakt. Vogelkenners hebben ook een tureluur en een grutto gehoord. En met regelmaat scheert een aalscholver over de veenput. Opmerkelijk is dat nieuwe vogels zich vooral ophouden in en boven de drie percelen aan de oostzijde.

De rietstekken die we begin vorig jaar hebben geplant langs de verbrede sloot aan de Landscheiding, beginnen een rietkraag te vormen. In die moeraszone hebben we ook al drie keer een ringslang gesignaleerd.

(15-05-2018)

Kievitsnest
20Juni18Kievit 8
20Juni18Kievit 11
20Juni18Kievit 9