Nieuwe aanplant, nieuwe methoden

In augustus hebben we zo'n 30.000 cranberryplantjes gepoot, op twee percelen waar de oorspronkelijke beplanting voor een groot deel was verdrongen. Die percelen zijn inmiddels schraler en zuurder zodat de startcondities gunstiger zijn. We hebben gekozen voor planten in P3-formaat in plaats van P9-formaat. Een eerdere proef in april dit jaar liet zien dat dat een goed alternatief is. Ook een andere manier van poten hebben we opnieuw toegepast. De percelen zijn niet vooraf over de gehele oppervlakte gefreesd. Er zijn alleen sleuven gemaakt waarin de plantjes zijn gepoot. En bij het planten is steeds een gedoseerde hoeveelheid mycorrhiza schimmel aangebracht.

De nieuwe aanplant, de perceelvoorbereiding en de toepassing van andere plantmethoden zijn onderdeel van een experimenteel onderzoek naar de ideale startcondities voor cranberryteelt in het veenweidegebied. Dat onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Krimpenerwaard, de provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Het onderzoek is eind september afgerond. Voor geïnteresseerden is de eindrapportage beschikbaar (op te vragen via info@the cranberrycompany.nl)Normal Reproduction Low Resolution

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Europa investeert in zijn platteland.

Logo Leader 2Pantones Klein
Prov Zuid Holland Logo
Gem Krimpenerwaard Logo