Kaasboer Schep ziet duurzame kansen in de polder

Kaasboerderij Schep is al generaties verbonden aan het gebied. Het bedrijf van Jaap Schep is de laatste jaren steeds actiever op het gebied van duurzaam ondernemen. Hij is de trotse winnaar van Ondernemersprijs Midden-Holland 2017, de prijs voor de beste MKB-onderneming van het jaar. ‘Altijd leuk zo’n prijs. En het laat zien dat ook bedrijven uit de agrarische sector worden beschouwd als mkb’ers. Dat vind ik mooi.’ Jaap Schep is ook voorzitter van de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard.

‘Er is een behoorlijke natuuropgave in dit gebied, grond die moet worden omgezet in natuur. Dat was voor ons, boeren in het gebied, lang een bedreiging. Maar inmiddels zien we dit als kans en realiseren we ons dat natuurgrond ook een economische waarde heeft. Daarom hebben we in 2010 de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard opgericht. Inmiddels beheren we met vijftien boeren zo’n honderd hectare grond in de Krimpenerwaard en zijn we gecertificeerd natuurbeheerder.’

‘De Natuurcoöperatie doet aan weidevogelbeheer, botanisch- en slootkantbeheer en pleksgewijs plas-dras. Kijk, dat wordt allemaal gevraagd door The Cranberry Company. Toen ik Bart voor het eerst sprak over zijn plannen dacht ik diep in m’n hart: “Waarom geen koeien?”. Maar ik begrijp heel goed dat we ook nieuwe wegen moeten bewandelen, zoals nu met de cranberry’s. Het is toch een nieuwe kans voor het gebied. Op zijn kavels zie je nu een mooie combinatie ontstaan van de teelt van cranberry’s en actief natuurbeheer.’ ‘Bart heeft zelf de samenwerking met de coöperatie gezocht. Wij hebben de kennis van het gebied en hebben als coöperatie ook steeds meer ervaring in natuurbeheer in alle variaties. Er is sprake van een aanstekelijk groepsgevoel. Dat werkt heel goed, we leren veel van elkaar en wisselen ervaringen uit. We kunnen dus ook prima het natuurbeheer op zijn velden en het botanisch beheer van de slootkanten doen. We kunnen natuurlijk ook goed uit de voeten met de smalle percelen, daar zijn we mee opgegroeid. Op de weiden van The Cranberry Company laten we straks vee grazen en stellen in het broedseizoen de maaidata uit.’

Duurzaamheid

‘Het is goed om te zien dat duurzaamheid zo’n grote rol speelt bij The Cranberry Company. En dat sluit ook goed aan hoe ik mijn eigen bedrijf run. Ons bedrijf wordt gewaardeerd vanwege het maatschappelijk verantwoord ondernemen. We stellen ons open voor consument en bezoeker. Hierdoor horen we ook heel goed wat de consument verlangt. Het bedrijf was een puur familiebedrijf, maar een paar jaar geleden hebben we de stap gemaakt om echt als onderneming te gaan en door te groeien, nu met zo’n tien mensen in dienst. Ik ben erg benieuwd hoe The Cranberry Company er over een paar jaar bij staat.’

Logo Krimpenerwaard