Schoon en zuurstofrijk water

Het begon in april met zo’n tien, twintig stuks in een van de scheisloten. Inmiddels zien we honderden krabbenscheerplanten in verschillende scheisloten tussen de cranberrypercelen. Daar zijn we trots op. De krabbenscheer staat in Nederland, België en Frankrijk op de lijst van beschermde plantensoorten. Het aantal is de afgelopen decennia sterk afgenomen omdat de krabbenscheer kieskeurig is en alleen gedijt in schoon, niet voedselrijk water. Krabbenscheerplanten creëren leefgebied voor waterjuffers en libellen en worden door vogels als de zwarte stern gebruikt als nestplaats. Wellicht kunnen we die trekvogels volgend jaar op de krabbenscheer in onze veenput begroeten. Behalve krabbenscheer zien we in de scheisloten ook veel waterpest - en dat zorgt voor veel zuurstof. Een bijzondere ontdekking in de binnensloot aan de Tiendwegzijde is fijn hoornblad, een waterplant die in de Krimpenerwaard niet eerder is aangetroffen; en blaasjeskruid, een waterplant die watervlooien eet.

(17-09-2018)

Krabbenscheer 1
Fijn Hoornblad