Van herfst naar winter

We hebben goed geoogst. De laatste kilo's zijn eind oktober geplukt. De cranberryplanten verschieten inmiddels van kleur, langzaam maar zeker, van groen naar paars. We bereiden de velden voor op de winter: nog een keer maaien, hier en daar een sloot schonen en de schottenbalk dicht zetten. Vanaf november houden we het regenwater vast en stijgt het slootpeil na elke bui. De velden worden drassig. En dat blijft zo tot maart volgend jaar. (16-11-2022)

Paarse Cranberryplanten
Water Hek Veld