Weidevogels, schapen en krabbescheer

Kievieten, scholeksters, tureluurs en grutto’s. We hebben ze de afgelopen maanden allemaal gehoord en gezien, weer meer dan vorig jaar. Van kievieten en scholeksters hebben we nesten gesignaleerd. En bij de landscheiding een prachtige fazant, die jammer genoeg niet wilde poseren op de camera. Een twintigtal schapen zorgt weer voor de beweiding van de kopakkers en weilanden. In de sloten komt de krabbescheer weer naar boven. We zijn benieuwd wat de natuurontwikkeling dit jaar nog meer zal laten zien.

(02-05-2019)

Scholeksternest
Schapen