Weidevogels, schapen en krabbescheer

Kievieten, scholeksters, tureluurs en grutto’s. We hebben ze de afgelopen maanden allemaal gehoord en gezien, weer meer dan vorig jaar. Van kievieten, scholeksters en tureluurs hebben we nesten gezien. Van het herhaaldelijk gesignaleerde grutto-paar hebben we het nest niet gevonden. Bij de landscheiding en op een van de cranberryvelden zagen we prachtige fazanten, die jammer genoeg niet wilde poseren voor de camera. Een twintigtal schapen zorgt weer voor de beweiding van de kopakkers en weilanden. In de sloten komt de krabbescheer weer naar boven. We zijn benieuwd wat de natuurontwikkeling dit jaar nog meer zal laten zien.

(25-05-2019)

Scholeksternest
Schapen
Putter