Winter

We hebben het waterpeil in november fors verhoogd en de regen van december vastgehouden. De geplagde cranberryvelden staan onder water. De cranberryplantjes zijn dormant - in winterslaap. Die nattigheid handhaven we tot eind januari. We hopen daarmee het struisgras, de akkerdistel en andere storende vegetatie op achterstand te zetten. Ondertussen doen we op de kopakkers het winterwerk: ridderzuring steken en de wilgen knotten. Als we in februari nog een paar weken vorst krijgen, gaan we de pitrus maaien. In april ontwaken de cranberryplanten en begint het nieuwe groeiseizoen.

(05-01-2018)

Cranberrysinhetwater 1
Mc Farlin In Het Water 1
Cranberrysinhetwater2 1
Ridderzuring Getrokken2 1
Ridderzuring Berg 1