Biodiversiteit fors toegenomen

De monitoring in 2017, 2018 en 2019 liet al zien dat op de velden die we eind 2016 hebben geplagd en waar ook de cranberryplanten zijn gepoot, veel nieuwe kruiden en bloemen zijn opgeschoten, zoals de wilde margriet, knoopkruid, smalle weegbree, egelboterbloem, walstro en grote ratelaar. Yustin Kaptein van de Universiteit Leiden heeft het in mei nog eens systematisch onderzocht en ook relaties gelegd met gemeten grondwaterpeil en zuurtegraad. Van de analyse heeft hij zijn bachelor-scriptie gemaakt. De conclusie: op de geplagde percelen is de biodiversiteit veel groter dan op de (niet geplagde) graslandpercelen. Die conclusie heeft ons niet verrast, maar we zijn natuurlijk blij dat wetenschappelijk onderzoek onze eigen observaties bevestigt. En dan hebben we het nog niet gehad over de grote belangstelling van weidevogels voor onze percelen. De natuurontwikkeling op de percelen van The Cranberry Company verloopt voorspoedig. Voor het volledige onderzoeksverslag kunt u contact opnemen met Yustin Kaptein (yustin.kaptein@hotmail.nl) die inmiddels een master Ecology and Biodiversity is begonnen aan Wageningen Universiteit.

Yustin 3
Lees ook Grondig Onderzoek
Lees ook Flora en Fauna rijker
Lees ook Weidevogels